Bussidele

Bussi mootoriruum on kitsas ja väga kuum, kus on palju soojaallikaid. Piiratud ruumi tõttu jäävad kuuma mootori ligidale hüdraulika-ja kütusetorud, elektrijuhtmed, kompressorid, küttekehad ja palju muud, mis võivad põhjustada tulekahju. Mootoriruumi tulekahju areneb väga kiiresti ja ainult käsikustutiga on seda väga raske kustutada.

Bus

Fogmaker kõrgsurve veeudu tulekustutussüsteem vastab SBF128 ja SPCR183 nõuetele.

Fogmaker tarnib kustutussüsteeme Euroopa suurematele bussitootjatele ja muidugi teema ka järelpaigaldust.

Järelpaigaldust pakume kõikidele bussidele.

Küsimuste korral võta meiega ühendust: info@fogmaker.ee

Metsamasinatele

Lenduv saepuru, puukoor ja puidutükid koos hüdroõli ja kütuse ning kõrge temperatuuriga mootoriruumis loovad metsamasinas väga tuleohtlikuku olukorra.

Kuna metsamasinad töötavad sageli päästeteenistusele ligipääsmatudel aladel, siis tulekahju tekkimisel selle kustutamine sõltub peamiselt juhi ja masina tulekustutamise võimekusest.

Vähim kahju metsamasina põlengul on tööseisak. Halvim varjant on aga suur metsatulekahju.

Metsamasin

Fogmakeri kõrgsurve veeudu on väga tõhus tulekustutusviis mootoriruumidesse.

Fogmaker kõrgsurve veeudu tulekustutussüsteem vastab SBF127 nõuetele.

Fogmaker tarnib enamusele metsamasinate tootjatele Põhja-Euroopas oma kustutussüsteeme.

Järelpaigaldust pakkume kõikidele metsamasinatele.

Küsimuste korral võta meiega ühendust: info@fogmaker.ee

Kaevandusmasinatele

Kaevanduse tulekahju kujutab väga suurt ohtu inimestele ja võib põhjustada pikki tootmisseisakuid koos suure majandusliku kahjuga.

Tulekahju kaevandusmasina mootoriruumis võib tuua kaasa väga kiire suure hulga mürgiste põlemisgaaside levimise kogu kaevanduskompleksi.

Kaevandusmasin

Fogmaker kõrgsurve veeudu tulekustutussüsteem vastab SBF127 nõuetele.

Soovitame kaevandusmasinatele tulekustutussüsteemi paigaldust vastavalt GRAMKO nõuetele (Eeskirjad mäetööstuses masinate ja seadmete tulekaitse- ja ohutusseadmetele Rootsis)

Järelpaigaldust pakkume kõikidele kevandusmasinatele.

Meie kustutussüsteemid on kasutuses kaevandustes üle maailma.

Küsimuste korral võta meiega ühendust: info@fogmaker.ee